A francia-magyar csapat tagjai amatőr, autodidakta (történészkutató és kultúrantropológus) indulók, akik útjuk során nem csak a Budapest-Bamako flúgosfutamot kívánják megnyerni, nem csak segíteni szeretnének a rászorulókon, hanem legfontosabb céljuknak, őseink közös afrikai gyökereinek megtalálását tartják.

A modern, XXI. századi technológiák segítségével kutatják a múltat és a jövőt, bebizonyítják a bebizonyíthatatlant, odapöttyentik a pontot a mondat végére, elengedett kézzel, háló nélkül.

Elhunyt őseink vándorlásának útvonalát visszafelé követve jutnak el, vándorlásuk kiindulási pontjáig, az őshazába. A több évtizedes áldozatos kutatómunka eredményei és a pontos koordináták, még egyelőre szigorúan titkosak.

Naponta helyszíni tudósításban számolnak be, a kutatóútjuk eseményeiről, és minden bizonnyal nagyon sok megdöbbentő, megdönthetetlen bizonyítékról adnak hírt. Reméljük, hogy munkájuk eredményeképpen lehull a lepel a történelemhamisítókról, és végre tiszta víz ömlik a pohárba.

Technika: Flying Gizi Ural 8103-7 Sportsman (oldalkocsis motorkerékpár )

Ezzel a névválasztással, szeretnénk adózni hazánk nagy, kiemelkedő személyisége előtt, aki felejthetetlen perceket szerzett sok-sok embernek. Hiszünk abban, hogy neve és munkássága, külföldön is elismerést kap, és elnyeri méltó helyét, a világ nagy repülős dinasztiáinak panteonjában.

Hőseink

thomas Thomas Jacques - ördögmotoros Paris-Dakar (2006) majdnem legjobb operatőre

lajos Légrády Lajos - repülőgép szerelő ő gondoskodik arról hogy Gizi szépen repüljön

laki L.Laki László - Spacedevil a csordakapitány

TUDÓSÍTÁSOK

Január 19-étől, a fellelt megdönthetetlen bizonyítékok bemutatása, műholdas kapcsolaton keresztül.

Helyzetjelentés naponta 5-8 percben, az anyakontinensre érkezés harmadik napjától kezdődően. Marokkón, Nyugat-Szaharán és Mauritánián keresztül egészen Bamakóig.

ERRE SCROLLOZZ

 

 

The members of the French-Hungarian team are part-time self-taught (historian and cultural anthropolist) contenders, who during their trip do not only intend to win the Budapest-Bamako crazy race and help the needy, but their most important aim is to find our common (Hungarian) roots in Africa.

They do research in the past and the future with the help of up-to-date, 21st century technologies, and prove the unprovable, they put a period to questioning, hands free, without safety net.

Tracing the route of migration of our long dead ancestors backwards, they reach the starting pont of their migration, the motherland. The results of several decades’ research and the exact coordinates are up till now top secret.

Daily, they give account of the events of their research, and without doubt they will provide exciting reports on their amazing and undefeatable findings. As a result of their labor, there is hope that the veil will be lifted from the forgers of history, and the truth will be revealed.

Technology: Flying Gizi Ural 8103-7 Sportsman (motor side-car)

With the choice of name, our aim is to pay tribute to our nation’s prominent personality, who has caused some memorable moments for a great many people. We believe her name and oeuvre may receive recognition abroad as well, and she may attain her worthy place in the pantheon of the great airborne dynasties.

OUR HEROES

thomas thomas Thomas Jacques - powered devil, almost best camera-man at Paris-Dakar (2006)

lajos lajos Lajos Légrády - airplane mechanic, he is responsible for Gizi”s smooth flight

laki laki László L.Laki - Spacedevil head of the gang

REPORTS

From 19th January, the undefeatable evidence are presented via satellite connection.

5-8-minute reports daily, from the third day of reaching the mother continent. Through Marocco, South Sahara and Mauritania right to Bamako.

SCROLL THIS WAY

2007.11.01 Budapest

FLYING GIZI back to AFrika !
Video klikk a képre !

FLYING GIZI visszatér Afrikába

A Gizi News Network őrült riportere és a minden afrikai nyelvet és majdnem minden nyelvjárást beszélő tolmácsa most újra útra kel, az ismeretlen és beazonosítatlan felé. A két kutató a 2007-es afrikai útjuk során tett felfedezéseikért és úgy egyáltalán , megosztott Nodel Díjat kaptak.

A két száguldó zseni, a minták és a helyszíni felvételek alaposabb, hosszadalmas vizsgálata után ismét lenyűgöző felfedezést tett: úgy tűnik, nemcsak a magyarok, de az UFÓk is Afrikából származnak.
Az álcázás mesterei a Budapest-Bamakó rally túra útvonalán haladva ezúttal beazonosítatlan repülő tárgyakat követnek. Hosszú útjuk nagyon de nagyon veszélyes. Ők természetesen a tőlük elvárható módon kivágják magukat minden helyzetben.
Kitartás akkor is amikor a tudomány törvényei már nem érvényesek: különös forróság, délibáb, mindenhol por és homok, küzdelem, kipufogó gáz, kis állatok és leginkább sajt, aztán elfogy a benzin is…
Halált megvető bátorsággal, elengedett kézzel, háló nélkül, szembeszállnak a valósággal! Küzdenek a sikerért, hogy földönkívüli organizmusok nyomait megtalálják a kontinensen.

A GNN csapat őrült aeronautái a modern, XXI. századi technológia segítségével kutatják a múltat és a jövőt, bebizonyítják a bebizonyíthatatlant, odapöttyentik a pontot a mondat végére.
A siker garantált, hiszen 2007-ben már nyertek egy Nodel Díjat.

A felkészülés már elkezdődött...

2008 január 12-én reggel 8 óra 17 perckor,vigyázz..kész..rajt!-----------------------------------------------------------------FLYING GIZI goes back to Africa
Budapest 31.10.07
Gizi News Network’s insane reporter and the interpreter speaking almost all African dialects get on the road again, towards the unknown and the unidentifiable. As a result of their revealing evidence from their 2007 African trip, and for their overall achievements, they received a shared Nobel Prize.
They utilized the pocket-money they got this way for further researches.
After a closer examination of last year’s footages, the two insane flashing reporters made an amazing discovery again: it seems not only Hungarians, but UFO’s come from Africa.

Following the route of the Budapest-Bamako rally, the masters of camouflage are after unidentified flying objects. Their long trip is much too dangerous. Naturally, they snap themselves out of all situations in the style expected from them.
Endurance, even when the laws of science are broken: extreme heat, mirage, dust and sand everywhere, struggle, exhaust fume, small creatures and mostly cheese, then the patrol runs out…
With death-defying courage, hands-free, without safety net - they fly in the face of reality.
The two flashing reporters - a professor of linguistics who speaks all African languages (and French) and an extremely insane, world famous flashing reporter
(who speaks no French) - toil to success to trace the existence of extraterrestrial
organisms on the continent

The insane aeronauts of the GNN crew are doing research into the past and the future with up-to-date technologies of the 21st century, and prove the unprovable, put an end to questioning. Success is guaranteed, since last year they already managed to win a Nodel Prize. Their tiring trip will definitely have its payoff …Stockholm 2007 10.11

18° 3'19.04"E59°14'13.46"N W

A GNN team átvette a NODEL DÍJAT!


A FLYING GIZI Team a Nodel Díj idei nyertese !!

A Gizi News Network őrült riportere és a minden afrikai nyelvet és majdnem minden nyelvjárást beszélő tolmácsa nyerte az idei
Nodel Díjat. A két kutató 2007-ben, afrikai útjuk során leleplező bizonyítékokat talált a magyarok afrikai gyökereiről.
A megdönthetetlen bizonyítékok alatt összerogytak az akadémiai székek, felolvadtak a hűtőszekrények és nem volt két napig TV adás. Tudományos felfedezésük milliókat ejtett bámulatba szerte a nagyvilágban.

A két száguldó kutató hazatértük után, a minták és a helyszíni felvételek alaposabb, hosszadalmas vizsgálatát követően bebizonyította hogy a Magyarok Afrikából származnak.

Képünkön az álcázás mesterei átveszik a Nodel Díjat.

-----------------------------------------------------------------

FLYING GIZI Team, the Nodle Prize winners 11.10.07

GNN News crew, the extremely insane flashing reporter and the interpreter speaking almost all African dialects won this year’s Nobel Prize. During their 2007 African trip the two researchers found revealing evidence on the African roots of Hungarians.
Under their irrefutable evidence chairs at the academy collapsed, fridges dissolved and there was no TV for two days. Their scientific findings astonished millions all over the world.

On returning home, through a closer, lengthy examination of the samples and footages taken on-site, the two flashing geniuses proved that Hungarians originated from Africa.

The picture above shows the masters of camouflage receiving the Nodel Prize.

Dakar- Budapest 2007.02.10

FLYING GIZI hazaérkezett !

Exkluzív felvételek. video -klik a képre !


Dakar- Budapest

FLYING GIZI hazaérkezett !
Hatalmas várakozás előzte meg a GNN tudósítóinak Magyarországra érkezését.
Mint azt a híradásokból megtudhatták, a Flying Gizi csapatát napokig eltűntnek vélte mindenki. Fényörvénybe keveredés miatt gyakorlatilag Elveszett a kapcsolat a külvilággal.
Közben a Magyarországra hazaküldött minták laboratóriumi eredményeinekk ismertetését egy Egy egész ország izgulta végig. 2007 Február 8-án délelőtt 11óra 30 perckor bebizonyosodott, a Magyarok Afrikából származnak.A jó hírt eggyütt ünnepelte Dakar utcáin az afrikai és a magyarországi magyarok apraja nagyja.

A repülőtérről érkezve hatalmas tömeg ünnepelte Budapest utcáin a két bátor kutató megérkezését.

-------------------------------------------------------------------

Dakar- Budapest 10.02.07

FLYING GIZI arrived home !

Exclusive shots. video – click on the pic !

FLYING GIZI arrived home!

There was great suspense around the arrival of GNN reporters in Hungary.
As it was clear from newsreports, for days everyone thought Flying Gizi team was missing in action. Due to falling into a light vortex, they practically lost contact with the outside world. In the meantime a whole country fret itself on the disclosure of the lab results of the samples sent back to Hungary. On 8th February 2007, at 11:30am it is proven that Hungarians originate from Africa. The good news was celebrated on the streets of Dakar by African and Hungarian Hungarians big and small.
On their way from the airport, a huge crowd was celebrating the arrival of the two brave researchers on the streets of Budapest.

Folytatjuk utunkat Dakarba 007.02.02

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W

Elindulunk végre Dakarba!

Gizi betegsége miatt elhúzodott bamakói tartózkodás után folytatjuk utunkat Dakarba hátha ott is találunk bizonyítékokat.
Tegnap egy idős ember mutatott nekünk valamit..elég erős bizonyítéknak látszik. Mindenesetre mi utánaeredünk, ha egészen Dakarig kell mennünk,a laboreredményekért akkor is kinyomozzuk az igazságot.
Két napja furcsa fényeket látunk éjjelente.
Előre! de lehet hogy egy kicsit jobbra inkább...

------------------------------------------------------------------

Heading for Dakar 02.02.07

Finally, we leave for Dakar!
Due to Gizi’s illness, our stay in Bamako got a bit prolonged, but now we are heading for Dakar, in the hope of finding some evidence there also.
Yesterday, an old man showed us something… it seems like a rather strong support. Nonetheless, we aim for it, even if we have to go as far as Dakar, we go after the truth. Straight forward! Or maybe rather a bit to the right…Gizi meggyógyult! 007.02.01

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W

Gizi meggyógyult!

Meghozta gyümölcsét a 3 napig tartó áldozatos gyógyászati eljárás!
Gizink átesett a transzplantáción és ma már boldogon robog Bamakó utcáin.

A 2 napos műtétet Prof.Koné a bamakói Ural specialista végezte el. A fotó a műtét utáni boldog percekben készült, Gizi nyergében
Prof.Koné ül, körülötte a lelkes kórházi kisegítő személyzet.

------------------------------------------------------------------

Gizi is fit again! 01.02.07

Gizi is up and running!

The three-day-long medical treatment seemed rewarding! Gizi is over the transplantation and she is happily rambling Bamako’s streets.

The 2-day operation was carried out by Prof. Koné, the Ural-specialist in Bamako. The picture was taken in the joyful hours after the operation, with Prof Koné sitting in Gizi’s saddle, the enthusiastic hospital support team around him.

Gizi Beteg! 007.01.30

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W

GIZI MŰTÉT ELŐTT !
Sajnos Gizellát megviselték a nehéz út fáradalmai.
Pocakjában furcsa hangok keletkeztek és sjanos alig bír vánszorogni.
Teljesen véletlenül összefutottunk egy Gizi-Ural specialistával, aki azonnal felajánlotta segítségét.
Rövid vizsgálódás után kiderült nagy a baj!
A doktor rövid tanakodás után kibökte hogy szervátültetést javasolt mint az egyetlen megoldást.
Talált egy több mint 35 éves oldalkocsis modellt,ennek az alkatrészei lesznek beépítve a Gizi pocakjába.
A képen Gizi pocakja látható ma délután a műtétre várva.

---------------------------------------------------------------

Gizi is Sick! 30.01.007.

Unfortunately, the hardship on the road wore Gizella down. There are weird noises coming from her belly, and she can hardly trudge. Absolutely by accident, we came across a Gizi-Ural specialist, who offered his help.
After a brief check-up, it turned out that there was big trouble. Having assessed the situation, the doctor faltered out that organ implantation was the only solution.
He found an over 35-year-old motor side-car model, whose components are to be built in Gizi’s tummy.
In the picture you can see Gizi’s tummy this afternoon as she is waiting for the operation.

MEGÉRKEZTÜNK BAMAKÓBA

007.01.28


27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W

Megérkeztünk Bamakóba!

A KI FOGLAL ELŐBB HONT verseny céljához érkeztünk.
15 napon át tartó utazásunk céljában 17 db járművet számoltam meg, ez nem jelenti persze azt hogy mi lennénk a tizennyolcadikak, de jól eső érzés volt látni hogy a mezőny nagy része utánunk érkezik a célba. Pedig nálunk nem volt hűtőszekrény,hifi,négykerék,még diferenciálzár sem.A boci is nagyon jól teljesített bár a végén kicsit beteg lett a pocakja...elvisszük a doktorhoz.
Sajnos nem sikerült lencsevégrekapnunk egy új honfoglalót sem, de remélem az éjjel elég éberek leszünk és nem szalasztjuk el őket...

A képen bamakói idill látható 40 fokban árnyékban.

-----------------------------------------------------------------

ARRIVAL AT BAMAKO 28.01.007


We arrived at the goal of the WHO’S GONNA SETTLE FIRST? contest.
During our 15 days long trip I counted 17 vehicles, it does not necessarily mean we are the 18th, but it was delightful to see that most of the contenders arrived at the destination after us. In spite of the fact that we did not have a fridge, soundsystem, 4 wheels, not even a differential lock. The moo-cow did a great job, however she had a bit of problem with her tummy by the end… we are taking her to the doctor’s.
Unfortunately, we have not managed to shoot a photo of any new settlers, but hopefully tonight we will be vigilant, and will not miss them…
Idyllic picture in Bamako at 40 degrees Celsius in the shadow.

Gizi Katiban 007.01.27

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W


Gizi Katiban!

A mai napon 30 kilóméterre Bamakótól megérkezett Gizi Katiba!
Rövid ismerkedés után tovább száguldottunk 20km/h sebességgel.
Sajnos a boci kicsit szétesett az utolsó két etapon.
Olyan hangja van mint egy amatőr öngyilkos terroristának robbanás előtt! Nagyon elfáradt szegény...

-----------------------------------------------------------------

Gizi at Kati 27.01.007


30 kms from Bamako, Gizi arrived at Kati today!
After a short acquaintance we headed on, burning the rubbers at a speed of 20km/h.
Unfortunately, our moo-cow fell apart at the last two stages. Her voice is like that of a part-time suicide terrorist before explosion. The poor thing is very tired.
Megérkeztünk Maliba007.01.26

Video KLIKK A KÉPRE !!

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W


A Gizi Team az Őshazában !

GNN hírek (video,klikk a képre)


Megérkeztünk Maliba, ez itt már az Őshaza!

Reméljük most már megleljük az új honfoglalókat és miénk lehet végre ősi földünk.
A megérkezésünkre összesereglett a falu apraja-nagyja.
Kisebb ünnepséggel köszöntötték az új honfoglalókat.
Könnyed baráti csevegés után átadták a földrész kulcsát, ezzel is jelezve mennyire vártak már ránk!
Felejthetetlen élmény minden honfoglalónak.

-----------------------------------------------------------------

Arrival at Mali 26.01.007

GNN news(video,click on the pic)

Arrival at Mali, the Motherland!

We are hoping to find the new settlers and that we may return to our ancient land.
Our arrival attracted all creatures great and small from the village. The new settlers were celebrated with a minor feast.
After a brief friendly chitchat, they gave us the keys to the continent, which was another indication how much we were awaited!
It is a memorable experience for all settlers.

Újabb bizonyítékok video 007.01.25

KLIKK A KÉPRE !!

16°41'25.20"N 15° 2'45.85"W


GNN Rendkívüli Hírek (video,klikk a képre)

A Flyng Gizi team átkelt a Szenegál folyón
Új Gnn hírek Mauritániából, a világ másik végéből.
Meglettek az első bizonyítékok!
Közel már az őshaza !

-------------------------------------------------------------

GNN NEWS 25.01.007

GNN NEWS (video,click on the pic)
Flying Gizi team crossed the River Senegal
New GNN news from Mauritania, from the other end of the world. The first evidence was found!
The Motherland is near!Átkelés a Sivatagon 007.01.24

KLIKK A KÉPRE !!

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W


Flying Gizi zenés film

(video,klikk a képre)


A filmen a Gizi team átkelése látható kősivatagon és a homokbuckákon át Nyugat-Szaharában.
A holdbéli tájon, igazán egy másik bolygón érezhettük magunkat.
A boci átesett a tűzkeresztségen és már 120km/óra csúcssebességre is képes.
Igazi magyarok még sehol...csak homok és kövek, csak homok és kövek...

-------------------------------------------------------------------

Flying Gizi musical movie 24.01.007

(video,click on the pic) NEW VERSION! NOUVELLE!

The film captures the Gizi Team crossing through stone desert and sand dunes in South Sahara.
With the lunar landscape all around, we could really feel as if we were on a different planet.
The cow is over her baptism of fire: she is able to run at a top speed of 120km/h.
Ancient Hungarians are nowhere to be found so far… only sand and stones, sand and stones.Friss hírek. élő kapcsolás 007.01.24

VIDEO KLIKK A KÉPRE !!

14°01'692."N 08° '24.18"W


GNN élőben

(video,klikk a képre)

Esthajnalcsillag benzinkút valahol Mauritániában

Több napi száguldás után újra képben és hangban Nyugat-Szaharából.
Az előző napi etapok nagyon megviselték csapatunkat.
Most már tudjuk mi az a rallye a sivatagban.
Gizinek semmi baja,csak mi egy kicsit túlmelegedtünk.... víz sehol!


A bizonyíték erejű fotó:
Esthajnalcsillag benzinkút valahol Mauritániában

------------------------------------------------------------------

Latest news 24.01.007

GNN LIVE (video,click on the pic)


After several days of scudding, we are back with moving images and sounds from South Sahara.
The stages of the previous couple of days rather wore our team out. Now we learnt what rally in the desert means.
Gizi is perfectly OK, it’s just us who got overheated… no water anywhere!

photo evidence: Evening-star patrol station somewhere in Mauritania

Friss hírek. GNN élő kapcsolás 007.01.23

KLIKK A KÉPRE !!

27°41'25.20"N 13° 2'32.85"W


GNN élőben (video,klikk a képre)


Előre a sivatagban , a Magyarok nyomában.
Csodálatos a Szahara éjjel és nappal is, ma nagyon sokat haladtunk.
Nagyon kevés élőlénnyel találkozunk,árnyék sehol. A víz benzinárban kapható.

-------------------------------------------------------------------

Latest News. 23.01.007

GNN live (video,click on the pic)

Forward in the desert, following the traces of Hungarians.
The Sahara is wonderful both at night and during the day, we managed to advance quite a bit.
We meet really few creatures, and there’s no shade anywhere. Water costs as much as patrol.


2007.01.22 Nouámghár
Nyomok a homokban- Mauritánia
19°22'27.20"N 16°27'55.50"W

Szabadon az őshaza felé!

Nyomok a homokban!


A nehézkes határátlépés után Mauritániába érkeztünk.
cca. 250km tengerparti repülés után érkeztünk Nouámghárba.
Utunk során nyomokra és megdönthetetlen bizonyítékokra bukkantunk.
Erről a holnapi bejelentkezésünkben számolunk be.
Annyit azért elmondhatok, a felfedezés olyan mértékű, hogy csak a feléért már 2db Nobel díjat lehet kapni!

Nouámghár után Noakchot felé vesszük az irányt! Előre az őshazába!!

------------------------------------------------------------------

Imprints in the sand - Mauritania

FREE-FLYING TOWARDS THE MOTHERLAND!

After a cumbersome border-crossing we arrived at Mauritania.
Having flewn 250kms along the seashore we arrived at Nouámghárba.
We found imprints and undefeatable evidence during our trip. We are
going to give account of them tomorrow.
Let me disclose in advance so much that the discovery is on such a scale that half of it is worth 2 Nobel prizes.

After Nouámghár we head on to Noakchot! Forward to the Motherland!


2007.01.21- Nouádhibou
A Mauritániai határ lezárva !!
20°49'35.97"N 17° 3'2.10" W

Elzárták előlünk az őshazához vezető utat!
A Nyugat Szahara-Mauritán határ lezárva!


Ma sajnos a határra érkezve azt tapasztaltuk hogy le van zárva a határátkelőhely.
Kiderült, fél órája az orrunk előtt zárták le.
Sok Magyarországból áttelepülni vágyó állampolgár rekedt a helyszínen.
Egy kis petit cadoe után az is kiderült hogy reggel 8-tól 11 óráig nyitva lesz az átkelőhely.
Amikor megkérdeztük a helyi határőröket hogy miért van ez így, ezt bírták mondani:
- Mi is nagyon utáljuk hogy így van nyitva, legszívesebben lezárnánk teljesen.

Mindez azért mert az őshazánk területén élő betelepülők, összevesztek a szomszédjaikkal, lövöldöznek,gyilkolásznak..
Ha miénk lesz az anyaföld, ilyen többé nem fog előfordulni.
Sőt minden állampolgárnak évente inygyen fog járni 2 tonna anyahomok...

Ma reggel nekifutunk újra... Előre az őshazába!!


------------------------------------------------------------------

Front of the Mauritan border 21.01.2007

The Mauritanian border is closed !!


The road to the Motherland is closed in front of us!
The border between South Sahara and Mauritania is closed!

Arriving at the border today, we were as unfortunate as to realize that the border was closed.
It turned out that they shut it half an hour before we reached it.
There were many would-be settlers from Hungary stuck at the place. After some petit cadoe it turned out that the border would be open from 8 to 11 am.
When we asked why it was so, the frontier guards came up with the following:
- We don’t like this system either, if it was up to us, we would close it down completely.

This situation is due to the fact that the settlers who live in the place of our Motherland had a quarel with their neighbors, and keep shooting and killing…
When we reclaim our Motherland, this will not happen again.
What’s more, all citizens will be eligible for 2 tons of mothersand annually – for free.

We get down to it again this morning... Forward to the Motherland!

2007.01.20 Dakhla
Tudósítási Problémák.Nyugat-Szahara
27 41' 25.20" N 13 1'32.85" W


Tudósítási nehézségek Afrikában.

Az elmúlt napokban sajnos nem mindig sikerült feltöltenünk a film és képanyagokat.
Nagyon ritkán található olyan sávszélességű kapcsolat ahonan biztonságosan lehetne a filmeket feltölteni.
Az elmúlt időszak, hosszú min.700km-es etapokból állt.
Gizellánk kimondottan sajátos haladása arra volt csak elég, hogy éjjelre érjünk az etapok végére.
A műholdas kapcsolat működik, de elég lassú egy anyag feltöltése 2-3 óra hosszan tart. Nehézkes de nincs más lehetőség.
Az információk elhalgatása is már a történelemhamisítás kategóriájaba esik. Mi a tényeket és a bizonyítékokat feltárjuk és bemutatjuk,nem takarjuk el az utókor elől.
Mindent megteszünk hogy pontos és friss információkkal lássuk el önöket az őshaza fellelésével kapcsolatban. A következő napokban nem hogy áram de víz se nagyon lesz.Megpróbáljuk a korrekt pontos tájékoztatást akkor is ha nem biztos hogy sikerülni fog.

-----------------------------------------------------------------

Dakhla 20.01.07

Reporting Problems.

Difficulties in Reporting in South Sahara.

We did not always manage to upload the films and visuals in the last couple of days. It is very hard to find bandwith broad enough to upload films.
The previous period was made up of long, minimum 700kms long stages. Our Gizella’s expressly distinctive advance was enough to reach the end of the stages by night only.
The satellite connection is working, but is quite slow, uploading the material takes 2-3 hours. It is laborous, but there is no other way. Withholding information already belongs to the category of forging history. We reveal and present facts and evidence, and do not hide it from posterity. We do our best to provide you accurate and up-to-date information on the discovery of our Motherland. In the next couple of days we will not only be short of electricity, but there will be hardly any water. We are aiming for a correct, accurate information service, even if we are not sure to succeed.

POLL-R VOTE: What will be Gizi’s top speed?

2007.01.19- Laáyoune-
GNN élő kapcsolás-majdnem Nyugat-Szahara
27 41' 25.20" N 13 1'32.85" W


Hamarosan az őshazában !

Az új honfoglalók, álnéven: Budapest-Bamako futam,lelkes csapata kitartóan halad dél felé.Eddig 4500km távolságot leküzdve jutottak el a messzi Nyugat-Szaharába.
Nyugat-Szahara tulajdonképpen Marokkó része lett, csak a helyieknek későn szóltak a változásról. Kicsit ki is vannak akadva ezért.
Óránként,felváltva állítják meg csapatunkat, a hivatalos marokkói rendőri szervek és a helyi lakosok által szervezett sportegylet, a Polisario Front fegyveresei.
Ennek ellenére az új honfoglalók,minden nehézséget leküzdve töretlenül folytatják útjukat.

Az új őshaza nincs már messze ez látszik a megtett napi távokon is, amíg az elején még napi 7-800 kilómétert tettek meg a vándorlók, most napi 3-400 kilóméterre csökkent.
Ennek oka az hogy kb 40 fok van árnyékban.
Ez itt az anyakontinens,-Afrika,az áramhiány nem csak az internetkapcsolatot akadályozza hanem leolvadt a hűtőszekrény is.

De ne aggódjanak,nincs már messze az őshaza, nemsokára odaérünk, addig kibirjuk langyos kumiszon is.

------------------------------------------------------------------

Laáyoune- 19.01.07

GNN LIVE almost South Sahara

Soon in the Motherland!

The enthusiastic team of new settlers are persistently heading for the South - under the mask of the Budapest-Bamako race. So far they combatted a distance of 4500km to reach the far away South Sahara.
As a matter of fact, South Sahara has become part of Morocco, but the locals were informed of the changes too late. They are quite upset about it. So our team gets stopped every hour, once by the official Moroccan police, next time by the armed forces of the sports team organised by the locals, the Polisario Front.
Nevertheless, the new settlers are continuing their trip combating all difficulties.
The new Motherland is not far now, which is reflected in the distances taken each day: while at the beginning they travelled 7-800 kms daily, now it is down to 3-400kms.
The reason is that it is around 40 degrees Celsius in the shade.
This is the Mother Continent, Africa, where the electricity cut does not only affect the Internet connection, but it melts down the fridge, too.
But do not worry, the Motherland is not far, we will soon arrive there, and we will sustain, even on Kumis.


POLL-R VOTE: Where will they offer the highest number of camels in exchange for Gizi?


2007.01.17
Csodaszarvas Benzinkút valahol messze Marokkóban
N 28 18150.89"N 11 2710.92"


Flying Gizi megérkezett az anyakontinensre!
16-án repült partra Melilla kikötőjében.
3 napos szakadatlan száguldás következett ezután,egészen Marokkó déli részéig.
Gizella jól van a pilóták is sikeresen megérkeztek a mai napon az őshazánkba a Szaharába.
Holnaptól minden nap megpróbálnak élőben jelentkezni friss hírekkel, az őshaza újrafelfedezésének és a szenzációs kutatás eseményeinek ismertetésével.
A híradást általában kultúrprogram követi majd.

-----------------------------------------------------------------

Atlas-Marocco 17.01.07


Flying Gizi arrived on the Mother Continent!
She flew on shore on the 16th in the port of Melilla.
It was followed by a 3-day-long uninterrupted scudding down to the Southern part of Morocco.
Gizella is doing good, and today the pilots successfully arrived in the Motherland, the Sahara.
From tomorrow, they will try to give live reports daily with the latest news on the rediscovery of the motherland and present the events of the marvellous research.
Each day, the news will be followed by cultural programmes.

Photo evidence: Magic deer patrolstation somewhere far in Morocco

POLL-R VOTE: When Flying Gizi team crosses the ocean to Africa, what is the first thing they will do?


START 007.01.13
47°30'47.76"N 19° 4'44.44"EElrepült FlyingGizi !
Kicsit késve de elstartolt a csapat. A késés oka a késő éjszakába nyúló szerelés és korai Gizi fejés elhúzódása volt.

A rajtnál elvesztegetett időt sikeresen ledolgoztuk már és hatalmas távolságokat, nagyon rövid idő alatt leküzdve, most Barcelonából jelentkezünk.Egy sikeren eltöltött barcelónai éjszaka után, Sevilla felé vettük utunkat.Szerencsére nem sokat haladhattunk amikor rájöttünk nem is arra kell mennünk.
Irány Murcia!

Január 19-től itt láthatóak majd a tudósítások, műholdon keresztül küldik majd megdönthetetlen bizonyítékaikat, a magyarok afrikai gyökeréről. Minden nap tudósítások,filmben és hangban.

------------------------------------------------------------------

START Budapest 13.01.07

FlyingGizi Flew Away!

A bit late, but the team is on their way. The reason for the delay was the repairs dragging long into the night, and Gizi’s early milking hours not finishing early.

We successfully worked off the time lost before the start and conquering gigantic distances over very short periods of time we are reporting from Barcelona. After a night spent in Barcelona, we headed for Seville. Luckily, we did not get far before we realised that was not the way to go. Let’s go to Murcia!

The reports can be seen here from 19th January, then they will send their undefeatable evidences on the African roots of Hungarians through satellite.
Reports day to day – films and sound.

POLL-R VOTE: How far will Flying Gizi get?